Ganja Sharab
Geri dön

Hillside Prestige

Domaine Hillside – “Gəncə Şərab-2” şirkətinin  Azərbaycanın qərb bölgəsində Kür çayının sağ sahilindəki Sarı Qamış yamacında yerləşən xüsusi üzümlük sahəsidir.  Münbit  torpağa və bol günəş şüalarına malik bu sahədə xüsusi nəzarət altında yetişdirilmiş Kaberne Sovinyon və Mədrəsə üzüm sortlarının əl ilə yığılmış və seçilmiş salxımlarından xüsusi texnologiya əsasında lazımi kondisiyaya çatdıqda soyuğun təsiri ilə qıcqırma prosesinin tam dayandırılması vasitəsi ilə Avropa standartlarına uyğun ən müasir avadanlıqlarda istehsal olunmuş tünd yaqut rəngli qırmızı kəmşirin şərab.Qarağat və gavalı tamına malik dolğun şərab.Meyvə, çərəz  və yumşaq pendirlə uyğun gəlir.14-18 oC temperaturda içməyiniz məsləhət görülür.Günəş şüaları düşməyən, +5 0C – +20 0C temperaturda və nisbi rütubətlik 85%-dən çox olmayan, yaxşı havalandırılan, kənar qoxusu olmayan şəraitdə saxlanılması tövsiyyə olunur. Saxlama şəraitinə riayət olunarsa, yararlıq müddəti məhdud deyildir.Bioloji aktiv və genetik modifikasiya olunmuş əlavələrdən istifadə olunmamışdır.Enerji dəyərliliyi: 96,00 kkal/100 ml.Alk. 12% vol. Şək. 30-40 q/dm3 

Əvvəlki Sonrakı