Ganja Sharab
Geri dön

Hillside Pomegranate

Göyçay rayonu ərazisində yetişdirilən “Gülöyşə” nar sortundan “Gəncə Şərab-2” ASC-də meyvə şərablarının istehsalı texnologiyasına uyğun hazırlanmış kəmşirin nar şərabı. Nar təravəti və tamına malikdir. Meyvə, çərəz  və yetişmiş pendir növləri ilə uyğun gəlir. 14-18oC temperaturda içməyiniz məsləhət görülür. Günəş şüaları düşməyən, +5 0C – +20 0C temperaturda və nisbi rütubətlik 85%-dən çox olmayan, yaxşı havalandırılan, kənar qoxusu olmayan şəraitdə saxlanılması tövsiyə olunur. Saxlama şəraitinə riayət olunarsa, yararlıq müddəti məhdud deyildir.   Bioloji aktiv və genetik modifikasiya olunmuş əlavələrdən istifadə olunmamışdır.Enerji dəyərliliyi: 103,00 kcal/100 ml.Alk. 11% vol, Şək. 55 q/dm3

Əvvəlki Sonrakı